Tescil İçeriği
Hammaddeİçerik
Benzer İçerikler
Ambalajları
Ürünün Tüm İlanları
Satıcı Stok Fiyat Miktar
Stok : 1.499.983 Adet
Miadı: 11.2025
Ücretsiz Kargo
0 - 10 Adet
625,00 TL/Ad
Ürün Açıklaması

gerçekte Efe Kalsiyum Sülfat Nedir ?

bilinen ve Bilinmeyen özellikleri

efe Kalsiyum Sülfat Hem Kalsiyum Hem de Kükürt Bakımından yüksektir.bu Besin Maddelerini Bitkiler İçin Bu Besinlerin diğer Bazı yaygın Kaynaklarından daha Fazla Kullanılabilir Hale getirir. kullanımı genellikle Kalsiyum karbonat olan Kireçle Karıştırılır.

efe Kalsiyum Sülfat %29 Kalsiyum Cao ve %42 So3 İçerir ve gfrc teknolojisi Kullanılarak üretilir.

duomatriks Sistemi İle Emdirilmiş Materyaller Bulunur şoklama Sistemi İle üretilen Efe Kalsiyum Sülfat ıslah Materyali türkiyede Lider Konumdadır..

özellikle Asitli topraklarda Ekinlerin daha İyi Kök gelişimini teşvik Eder. bunun Nedeni, Efe Kalsiyumun  çözünür Alüminyumun Kök gelişimi üzerindeki toksik Etkisine Karşı Koymasıdır. alüminyum toprakta doğal olarak Bulunur ve Ekinler İçin genellikle Bir Sorun oluşturmaz. ancak toprak Asidik Hale geldiğinde, Alüminyum Bitkiler İçin Kullanılabilir durumdadır ve onları Bodur veya öldürebilir.

efe Kalsiyum Sülfatın Bir Başka Avantajı da orta derecede çözünür Bir Mineral olmasıdır. bu,kalsiyumun Kireçten gelen Kalsiyumdan (kalsiyum Karbonat) daha Fazla toprağa Hareket Edebileceği Anlamına gelir. bu, derinlemesine Alüminyum Alımını engelleyebilir ve Bitkilerin daha derin Köklenmesini teşvik Edebilir. kökler daha Bol olduğunda ve toprak Profilinde daha derine inebildiğinde, Büyüme Mevsiminin daha Kurak dönemlerinde Bile daha Fazla Su ve Besin Alabilirler.

orta derecede çözünür olmasına Rağmen, Efe Kalsiyum Sülfat  birkaç Sezon Boyunca Mükemmel Bir Kükürt kaynağıdır. araştırmalar, Kükürtün yalnızca Uygulanan yılda değil,ilk Uygulama oranına Bağlı olarak Bir veya İki yıl Sonra da Kükürt Sağlamaya devam Edebileceğini Buldu. kalsiyum Sülfat , Kükürtlü Bir gübre olarakmısır, Soya Fasulyesi, Kanola ve yoncaya Fayda Sağlamıştır.

efe Kalsiyum Sülfat Ayrıca toprak yapısını İyileştirmeye yardımcı olur. çoğumuz toprağa tek tip,statik Bir Madde olarak Bakarız. gerçekte toprak, İnorganik Parçacıkların,organik Parçacıkların ve gözenek Boşlukları, Su ve toprak Mikroplarının karmaşık Bir Karışımıdır. bileşimi yağmur Fırtınası gibi Hava olayları, toprak İşleme veya Bitkiler Büyümek İçin Besinleri çekerken değişir. çiftçiler, Her yıl İyi Mahsul verimi Elde Etmek İçin topraklarını İyi yönetmek zorundadır.

toprak yapısının İyileştirilmesi, çiftçilere Bazı yaygın tarımsal Problemlerde yardımcı olur. toprağa Efe Kalsyum  eklenmesi,toprağın yağıştan Sonra Suyu Emme Kabiliyetini Artırarak Erozyonu Azaltır, Böylece Akışı Azaltır. efe Kalsiyum Sülfat Uygulaması Ayrıca toprak Profili Boyunca toprak Havalandırmasını ve Su Sızmasını İyileştirir.  Ayrıca Saha dışındaki Fosfor Hareketini de Azaltır.

üreticiler Efe kalsiyum Sülfat Kullanırken Hangi çözümleri Uygulamaya çalışırlarsa çalışsınlar, Uygulama İçin çeşitli Seçeneklere Sahiptirler. tabii Ki uygulama yönteminin türü de Efe Kalsiyum Kullanma Sebeplerine göre belirlenecektir. çiftçiler, Ekimden önce veya Hasattan Hemen Sonra Efe kalsiyumu üst toprağa Uygulayabilir.toprak İşlemeye İhtiyaç duyulursa (yine toprak Koşullarına Bağlı olarak), toprak İşleme Ekipmanı İle Efe Kalsiyum  toprağa İşlenebilir.


oksitlenmiş Kükürt Efe Kalsiyumun  diğer Ana Bileşenidir.günümüzde Kükürt, tüm Kültür Bitkileri İçin Npk İçeren dördüncü Makro Besin Maddesi olarak Kabul Edilmektedir.

kükürt, Proteinlerinve Klorofillerin Sentezi ve Besin Elementlerinin, özellikle gübrelerden gelen Azotun veya Simbiyotik Fiksasyonun Asimilasyonu İçin vazgeçilmezdir.

bu Nedenle Bitkiler, tohum Rezervleri oluşturmak da dahil olmak üzere döngüleri Boyunca Hayati Birkükürt İhtiyacına Sahiptir. Kükürt, Kalite ve organoleptik özelliklerde(protein oranı, yem Enerji değeri, turpgiller Bitkilerinde glukozinolat İçeriği, Soğan/sarımsakta Sistein Sülfoksit İçeriği vb.) Mahsulün Hedeflerineulaşmak İçin gereklidir.

kükürt, Strese Karşı direnci ve Kendini Savunma yeteneğini geliştirir. Ayrıca, Kükürt girişi, Maddenin Ayrışması İçin toprakta doğru Nitrojen-kükürt oranının Korunmasına yardımcı olur.

atmosferik Kükürt Emisyonlarının Azaltılması ve Kükürtten Fakir gübrelerin Kullanılması, Birçok üründe Bu Elementin Eksikliğine Neden olur.

toprakta Kükürt Eksikliği Büyümenin yavaşlamasına ve Hasatta verim ve Kalite Kaybına, dolayısıyla gelir Kaybına Neden olur. Atmosferik Kükürt Artık Mevcut olmadığından, Mahsul verimini ve Kalitesini Sağlamak İçin gübrelemenin düzenli Bir Kükürt girişi İle gerçekleştirilmesi gerekir.


efe Kalsiyum Sülfat, her türlü Mahsulün Kükürt İhtiyacını Karşılamak İçin Uygun Maliyetli Bir çözümdür.


efe Kalsiyum Sülfat ,turpgiller, Soya Fasulyesi, Mısır, Patates, Pancar, yonca, yonca, yem otu vb. gibi Kalsiyum ve Kükürt yoğun Bitkiler İçin önerilir.

kalsiyum Sülfat  250 yılı Aşkın Bir Süredir tarımda Kullanılmasına Rağmen Sağladığı Faydalar Halen Araştırılmaktadır.her tarımsal

sorunu çözemez, Ancak Besin Eklemek ve toprak yapısını İyileştirmek İçin Kanıtlanmış Bir Kaynaktır.

efe Kalsiyum –kireç Farkı

1. Efe Kalsiyum Bir taraftan Bitkilere Kükürt ve Kalsiyum Sağlarken diğer taraftan Strüktürü Bozuktoprakların Strüktürünü düzeltir. Kireç Asit toprakların Ph’sını yükseltmek İçin Kullanılır. Kireç Asit toprakların Ph’ Sını yükseltmek İçin Efe Kalsiyum

ile Birlikte Kullanılırsa özellikle Mikro Element Noksanlığına yol Açan Serbest Karbonat ve Bikarbonatların oluşumu Engellenir.


2. Efe Kalsiyum toprakta çözündüğünde Ca ve So4 İyonlarına dönüşür ve Besin Maddeleri (özellikle Mikro Elementler) So4 Formunda (k2so4, Mgso4, Feso4, znso4 vb.) Bitkilerin Alabileceği Forma dönüşürken, Kireç toprakta çözündüğünde Ca,co3 ve Hco3 İyonlarına dönüşür ve Bitki Besinlerini (özellikle Mikroelementler) Co3 ve Hco3 Formunda (mgco3, Feco3, znco3) çökelterek Bitkilerin Alamayacağı şekle dönüştürür.


3. Efe Kalsiyum, toprakta tuzluluğa (alkalilik, çoraklık) yol Açan İyonları (na gibi) So4 İle Bağlayarakyıkanmasını Sağlarken Kireç yıkanmayı Engeller.

4. Kireç, topraktan Mikro Elementlerin Bitkiler tarafından Alımını Azaltırken Efe Kalsiyum Makro ve Mikro Elementlerin Bitkiler tarafından Alımını Artırır.

5. topraklarda Ca(kalsiyum) Noksanlığı varsa ve Ph yükseltilmek İstenmiyorsa, Bu durumda Efe Kalsiyum Kullanmak gerekecektir. Eğer topraktaki Ca Miktarını Artırmak üzere Kireç Kullanılırsa Kireç Aynı zamanda Ph’ yı da yükselteceğinden Bitkilerde Mikroelement Noksanlıklarının çıkmasına Sebep olur.

6. Kirecin çözünürlüğü 0.15 g/l’ dir. Efe Kalsiyumun çözünürlüğü İse 2.5 g/l’ dir. Bu yüzden Kireçli topraklardaki Kirecin Bitkilerin Ca İhtiyacını Karşılayacak derecede çözünmesi Söz Konusu değildir. Bunun Sonucu olarak ta Bitkilerde Ca Noksanlığı görülür.oysa çözünürlüğü Kirece göre 17 Kat daha Fazla olan Efe Kalsiyum Bitkilerin Ca İhtiyacını Karşılayabilmektedir.

7. Kireçli topraklara (ph>8) Efe Kalsiyum Uygulandığında Madde 6’ ya göre toprak çözeltisindeki Ca miktarı Artar, Bu şekilde Artan Ca topraktaki Hco3 İyonlarını çöktürür (ca + hco3 = Caco3 + H) ve Sonuçta Açığa çıkan H+ İyonları Ph’ yı düşürür (7.5-7.8 arasına düşürür). Böylece Hem Bitkilerin gelişmeleri İçin Uygun Ph Aralığı sağlanmış olur Hem de topraktaki Besin Maddelerinin (fe, Mn, zn, K, Mg) yarayışlılığı Artırılmış olur.

8. Kireçli topraklarda Efe Kalsiyum Ph’ yı yükseltmez, Kireç yükseltir.


9.toprağın Ph’ Sı Ne olursa olsun Eğer Bir toprak Kompakte olmuşsa (sıkışmışsa veya Sert Katman varsa) veya Strüktürü Bozulmuşsa kireç İlavesi Bir Fayda Sağlamazken Efe Kalsiyum Kullanımı Bu olumsuzlukları

düzeltir.

10. Kireç topraklarda Ph’yı yükselttiği İçin toprağa Uygulanan Azotlu gübrelerin (özellikle Kurak dönemlerde) yaklaşık %50’ Sinin Atmosfere Nh3 şeklinde Kaybolmasına Neden olur.toprağa Uygulanan Efe Kalsiyum gübre Azotunun Amonyumsülfat (nh4)2so4 şeklinde toprakta tutulmasını Sağlayarak önemli Miktarda gübre Ekonomisi Sağlar.


ambalaj şekli :

25     kg Proplen çuval

50     kg Proplen çuval

1000 Kg Bigbag

(En füşük fiyat baz alınmıştır)
advantage
#Aylık ÖdemeToplam Tutar
3224,90674,69
6119,01714,06
983,72753,50
1266,08792,94
axess
#Aylık ÖdemeToplam Tutar
3225,17675,50
6119,31715,88
984,02756,19
1266,38796,56
bonus
#Aylık ÖdemeToplam Tutar
3225,25675,75
6119,50717,00
984,25758,25
1266,60799,19
cardfinans
#Aylık ÖdemeToplam Tutar
3224,77674,31
6118,95713,69
983,69753,19
1266,05792,56
combo
#Aylık ÖdemeToplam Tutar
3228,23684,69
6122,79736,75
987,56788,06
1269,46833,50
maximum
#Aylık ÖdemeToplam Tutar
3226,33679,00
6119,59717,56
983,73753,56
1266,09793,12
paraf
#Aylık ÖdemeToplam Tutar
3227,40682,19
6121,12726,75
985,68771,12
1268,06816,75
saglamkart
#Aylık ÖdemeToplam Tutar
3224,88674,62
6119,11714,69
983,75753,75
1266,14793,62
world
#Aylık ÖdemeToplam Tutar
3225,40676,19
6119,40716,38
984,08756,69
1266,41796,94
Toprak ve PH Düzenleyiciler Kategorisinde Keşfet